TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMININ KAPSAMI
KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik’teki KOBİ şartlarını taşıyan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilmektedir.

PROJE BÜTÇESİ, DESTEK ORANLARI VE SÜRESİ
• Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL’dir.
• Destek oranı, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için %75’tir
• Destekleme süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ
• Personel giderleri,
• Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım alımları,
• Malzeme ve sarf giderleri,
• Seyahat giderleri,
• Danışmanlık ve hizmet alımları
• Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
• Proje hazırlatma giderleri
• Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM)

DESTEKLENEN AR-GE AŞAMALARI
• Kavram geliştirme,
• Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
• Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
• Prototip üretimi,
• Pilot tesisin kurulması,
• Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
• Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE DÖNEMLERİ
Proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)” uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 7/24 kabul edilmektedir.
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS