TÜBİTAK 1505 -ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN KAPSAMI
Program ile Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler veya büyük ölçekli kuruluşlar (müşteri kuruluş olarak) ile anlaşma sağlayan üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri (yürütücü kuruluş olarak) ortak başvuru yapabilmektedir.

PROJE BÜTÇESİ, DESTEK ORANLARI VE SÜRESİ
• 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.
• Müşteri kuruluşun KOBİ olması durumunda, proje bütçesinin %75’i müşteri kuruluşun büyük ölçekli kuruluş olması durumunda, proje bütçesinin %60’ı hibe olarak TÜBİTAK tarafından, karşılanır.
• Destekleme süresi proje bazında en fazla 24 aydır.

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ
• Personel giderleri,
• Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım alımları,
• Malzeme ve sarf giderleri,
• Seyahat giderleri,
• Danışmanlık ve hizmet alımları
• Bursiyer, Proje Teşvik İkramiyesi ve Proje Kurum Hissesi
• Fizibilite Desteği

DESTEKLENEN AR-GE AŞAMALARI
• Kavram geliştirme,
• Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
• Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
• Prototip üretimi,
• Pilot tesisin kurulması,
• Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
• Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE DÖNEMLERİ
Proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)” uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 7/24 kabul edilmektedir.
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS