TÜBİTAK 1503 PROJE PAZARLARI DESTEK PROGRAMI KAPSAMI
Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

En az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

PROJE BÜTÇESİ, DESTEK ORANLARI VE SÜRESİ

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. (2012 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 25.000 (yirmibeş bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 30.000 (otuz bin) TL olarak belirlenmiştir.) Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ

• Basım ve kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),
• Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve kurye giderleri,
• Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri..

BAŞVURU ŞEKLİ VE DÖNEMLERİ
Proje başvuruları başvuru formatına ve istenilen içeriğe uygun olarak “Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)”na basılı olarak yılın herhangi bir iş günü yapılabilmektedir.
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS