İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK PROJELERE 20.000.000 TL HİBE VERİYOR..

İzmir Kalkınma Ajansı 19 Eylül 2013 tarihi itibariyle “Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim” mali destek programını başlattı.

İzmir Kalkınma Ajansı 19 Eylül 2013 tarihi itibariyle “Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim” mali destek programını başlattı. Program kapsamında 12.000.000 TL kar amacı gütmeyen, 8.000.000 TL kar amacı güden başvuru sahipleri için olmak üzere toplam 20.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanıyor.
Program çerçevesinde aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projeler desteklenecek.

Program kapsamında kar amacı gütmeyenler kategorisinde, Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri), Kaymakamlıklar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bağımsız anaokulları, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar (Ticaret Meslek Liseleri, Kız Teknik ve Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri), MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri), MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri, Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve araştırma enstitüleri, Organize sanayi bölgeleri, Küçük sanayi siteleri, İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri), İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar başvurabilecek. Kar amacı güdenler kategorisinde ise KOBİ vasfı taşıyan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve teknik eğitim veren örgün eğitim kurumları, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri, bu program kapsamında eğitim kurumlarının kurulmasına yönelik yeni yatırım yapmayı planlayan işletmeler ve kamu kontrolündeki işletmeler başvurabilecekt. Destekten yalnızca İzmir sınırları içinde kurulmuş veya faaliyet gösteren başvuru sahipleri yararlanabilecek.
Program ve proje bütçeleriyle ilgili ayrıntılar aşağıda yer alıyor.

HİBE ORANLARI: %50-%90

HİBE TUTARLARI: 200.000 -800.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 6 ARALIK 2013
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS