TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI YATIRIMLARINA MALİ DESTEK PROGRAMI


Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı;
TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır
 
Toplam kaynak: 18.000.000 TL
Asgari destek tutarı: 100.000 TL
Azami destek tutarı: 1.000.000 TL
 
KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 11.03.2016 Cuma Saat 23:59
Proje dosyası son teslim tarihi: 18.03.2016 Cuma Saat 17:00

Detaylı Bilgi İçin; http://www.oka.org.tr/
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

Kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşların başvurabildiği programın öncelikleri; 

1- Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, 
2- Sosyal kalkınma için işbirliğinin güçlendirilmesi 
3- Toplumda sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarına ilişkin farkındalık ve duyarlılık arttırma, 
4- İnsan Hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli hakları, çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönelik imkânlarının geliştirilmesi, sosyal dışlamanın engellenmesi, çevre ve kentlerin yaşanabilirliğinin artırılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin yerleşmesi alanlarında sosyal kalkınmanın sağlanması 

Toplam kaynak: 1.000.000 TL 
Asgari destek tutarı: 25.000 TL 
Azami destek tutarı: 75.000 TL 
KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 11.03.2016 Cuma Saat 23:59 
Proje dosyası son teslim tarihi: 18.03.2016 Cuma Saat 17:00 

Detaylı Bilgi İçin; http://www.oka.org.tr/
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS