TANAP'TAN HİBE PROGRAMI

2017 / 04TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)  Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması 1. Çağrısı Yayınlandı.
 
TANAP Projesi’nin inşaat ve işletme aşamalarında yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için geliştirdiği Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması ile desteklenecek proje teklifleri için birinci çağrı ilanına çıkılmıştır.
 
Programın Özel Hedefleri:
 
Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek/toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.
 
Program Hangi İlleri Kapsamaktadır?
 
Program, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinde uygulanacaktır.
 
Programın Öncelikleri Alanları Nelerdir?
 
Sosyal Bileşen Öncelik Alanları;
 
Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesiOkullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleriKırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesiMesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılmasıSosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesiTarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılmasıYerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesiOrtak kullanım amaçlı sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve sosyal ve fiziksel altyapının geliştirilmesiDezavantajlı grupların sosyal uyum ve toplumsal hayata katılım düzeylerinin artırılması
 
Çevresel Bileşen Öncelik Alanları;
 
Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimiYenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesiÇevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılmasıTıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesiBiyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi
 
Kimler Başvurabilir?
 
Yerel Yönetimler (İl/İlçe Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)ÜniversitelerMeslek OdalarıKâr Amacı Gütmeyen KooperatiflerBirlikler, Vakıflar, DerneklerFederasyonlar ve Birlik KonfederasyonlarıUlusal ve uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşlarOkul – Aile birlikleriKOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler)Köy MuhtarlarıKöylere Hizmet Götürme BirlikleriYİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları)Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olanlarOrganize Sanayi Bölge (OSB) MüdürlükleriKüçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (KSS)


30 SORUDA TANAP HİBE PROGRAMI


1 - Köy muhtarları, köy adına proje verebilirler mi?
Köy muhtarlarının tüzel kişilikleri olduğundan köy adına proje verebilirler. Köy muhtarlıkları kamu hizmeti veren tüzel kişilikler olması nedeniyle gelir getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Bu nedenle, gelir getirici bileşenler içeren projeler, sivil toplum kuruluşları, birlikler, kooperatifler ya da tarım bilgi sistemine kayıtlı gerçek kişiler tarafından teklif edilebilir.
 
2 - Mahalle muhtarları proje verebilir mi?
Mahalle muhtarlarının tüzel kişilikleri olmadığı için kendi adlarına proje teklifi yapamazlar. Kuracakları bir dernek vb. aracılığı ile başvuru yapılabilir.
 
3 - Proje başvuru formlarını nereden bulabilirim?
Proje başvuru rehberine ve formlarına, web sitemiz olan www.tanap-seip.com da bulunan “Başvuru – Bilgi Belge” sekmesinden erişebilirsiniz.
 
4 - Ahırımı yenileyebilir miyim, onarım yapabilir miyim? Samanlık gibi ek bina ekleyebilir miyim?
Proje kapsamında ahırınızı yenileyebilir, gerekli onarımları yapabilirsiniz. Gerektiğinde ahır yada samanlık niteliğinde ek bina yapma hakkınız vardır.
 
5 - Yeniden ahır yapabilir miyim?
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tip projeleri kullanılması kaydıyla sıfırdan ahır veya ağıl veya kümes yapılabilir. Mevcut ve/veya proje kapsamında alınması istenen hayvan varlığı, yapımı istenilen ahır – ağıl – kümesin toplam kapasitesi ile uyumlu olmalıdır.
 
6 - Kaç tane hayvan alabilirim?
Mevcut ve/veya proje kapsamında alınması istenen hayvan varlığı, yapımı istenilen ahır – ağıl – kümesin toplam kapasitesi ile uyumlu olmalıdır. Canlı hayvan alımlarında, gerekli sigortaların yapılması ve bunun bütçe bölümünde belirtilmesi zorunludur.
 
7 - Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) gibi Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olanlardan ne gibi belgeler istiyorsunuz?
Başvuru sahibine ve yapılacak projeye göre Tarım Bilgi Sistemi kaydı; mali durumunu göstermek amacı ile Zirai Beyanname; Tapu, muvaffakatname (tüm hissedarlardan), mülkiyet mevcut değilse Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı ya da en az 3 yıl geçerli kira sözleşmesi.
 
8 - Ahır için ruhsat gerekeli midir?
Ahırlar için tapu veya işletme tescil belgesi yeterlidir.
 
9 - Ahırlar için tapu gerekli midir?
Tapu, muvaffakatname (tüm hissedarlardan), mülkiyet mevcut değilse Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı ya da en az 3 yıl geçerli kira sözleşmesi olması gerekmektedir.
 
10 - Proje kapsamında ihtiyacım olan traktör, balya makinesi vb. makine ve ekipmanlar alabilir miyim?
Projeniz kapsamında ihtiyacınız olan ve iyi gerekçelendirdiğiniz tüm araç, makine ve ekipmanları alabilirsiniz.
 
11 - Yeni bina, pansiyon, soğuk hava deposu yapmak üzere proje teklifi sunabilir miyim?
Proje kapsamında sıfırdan inşaat yapamazsınız. Detaylı inşaat işleri içermeyen prefabrik yapıların ve konteynırların satın alım ve montajının yapılması mümkündür.
 
12 - Otel, pansiyon gibi işletmelerin iç donanımlarını yenilemek üzere proje teklifi sunabilir miyim?
Evet, sunabilirsiniz.
 
13 - Kadın Destek Merkezleri, Gençlik Evleri gibi toplum merkezleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin donanım ve ekipmanları yenilemek üzere proje teklifi sunabilir miyim ?
Evet, sunabilirsiniz.
 
14 - Bir başka projeden ahır yaptım; proje bitti. Bu projeye hayvan alımı için başvurabilir miyim?
Evet, ahırın kapasitesi uyumlu olacak miktarda hayvan alımı için başvurabilirsiniz.
 
15 - Tüzel kişiyim, bir işletmem var. Proje kapsamında ihtiyacım olan bir ekipmanı almak üzere proje teklifi sunabilir miyim ?
Projede tanımlanan öncelik alanlarında yer alan, ihtiyacınız olan ve iyi gerekçelendirdiğiniz makine ve ekipmanları almak amacıyla proje teklifi verebilirsiniz.
 
16 - Küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvan gibi canlı hayvan almak üzere proje teklifi sunabilir miyim?
Proje kapsamında ihtiyacınız olan ve iyi gerekçelendirdiğiniz canlı hayvanları almak amacıyla proje teklifi sunabilirsiniz. Canlı hayvan alımlarında, gerekli sigortaların yapılması ve bunun bütçe bölümünde belirtilmesi zorunludur.
 
17 - Köyümüze/İlçemize/Kentimize kanalizasyon, atık su, içme suyu gibi tesisler yaptırmak istiyoruz. Bu tesislerin projelerini başvuru formuna eklememiz gerekir mi?
Yapım işlerini içeren başvurularda, uygulama projeleri (kesin projeler) başvuru belgeleri ile birlikte sunulmalıdır.
 
18 - HİBEBİS açık mı?
HİBEBİS, kayıt ve soru sorma işlemleri için açıktır. Mart 2017 sonu itibarı ile sistemden başvuru formlarının doldurulması ve çıktı alınması da mümkün olacaktır.
 
19 - Okulumuz/Otelimiz/Toplum Merkezimiz için basit onarım projesi sunmak istiyoruz. Ayrıca mühendislere, mimara proje hazırlatmamız gerekli mi?
İzin, ruhsat gerektirmeyen basit onarım işleri (boya – badana, sıva yapılması gibi ince işler, parke yapılması vb.) için proje hazırlanması gerekli değildir.
 
20 - Esnaf ve Sanaatkarlar Odasına kayıtlı bir gerçek kişiyim (marangoz, terzi, bakır ustası vb.). Proje başvurusu yapabilir miyim? İşletmemde verimliliği arttırmak için makine-ekipman alabilir miyim?
Odaya kayıtlı Gerçek Kişiler başvuruya uygun değildir. Esnaf ve Sanatkârlar Odası uygun başvuru sahibidir.
 
21 - Hibeden sadece boru hattın geçtiği ilçeler ve köyler mi faydalanabilir? İl sınırındaki tüm ilçeler ve köylerden başvuru yapılabilir mi?
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları 1. Çağrı kapsamında bulunan Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Giresun, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde bulunan ilçelerden ve köylerden gelecek olan başvurular kabul edilecektir. Boru hattı güzergahı üzerinde bulunan köy ve ilçeler değerlendirmede önceliklendirilecektir.
 
22 - Kar amacı gütmeyen Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı gibi kuruluşlar başvurabilir mi?
Başvuru Rehberinde de belirtildiği gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar uygun başvuru sahipleridir. Orta Ölçekli Projeler için, sosyal ve çevresel öncelik alanlarında uygun başvuru sahipleri tanımlanmaktadır. Başvurunuzu hazırlamadan önce mutlaka, ilgili öncelik alanında tanımlanan “uygun başvuru sahiplerini” kontrol ediniz.
 
23 - Proje bütçesi ile ilgili bir kısıtlama var mı? Eş finansman oranı yükseltilerek proje bütçesini artırmak mümkün mü?
Proje bütçesi orta ölçekli hibe başvurularında asgari 200.000 TL ve azami 1.500.000 TL arasında olabilir.
Küçük ölçekli hibe başvurularında 200.000 TL’yi aşamaz.
Eş finansman oranı artırılarak proje toplam bütçesinin artırılması kabul edilmemektedir. Proje toplam tutarları yukarıda belirtilen eşik değerleri aşamaz.
 
24 - Hibe oranları nasıl hesaplanacak? En düşük hibe oranı nedir?
Hibe oranı proje toplam tutarının (orta ölçekli projelerde: asgari 200.000 TL ve azami 1.500.000 TL arasında, küçük ölçekli projelerde: azami 200.000 TL) %95’ini aşamaz.
 
25 - Kaç tane proje başvurusu yapabiliriz? Başvuru sayısında orta ölçekli, küçük ölçekli proje ya da öncelik alanı ayrımı var mı?
Öncelik alanına ve proje büyüklüğüne bakılmaksızın bir başvuru sahibi en fazla 2 (iki) proje sunabilir.
 
26 - Prefabrik yapılar için destek veriliyor mu?
Konteyner ve prefabrik yapılar (ayrıntılı inşaat işleri gerektirmeyen) mal alımı olarak değerlendirilebilir. Projenin tamamı bu alımlardan oluşamaz.
 
27 - Çağrı tarihinden sonra Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıt olanlar başvurabilir mi?
Son hibe başvuru tarihinden (20 Nisan 2017) önce ÇKS’ye kayıt yaptıran gerçek kişiler ve bu tarihten önce faaliyete başlayan tüzel kişiler son başvuru tarihinden önce başvuru yapabilirler.
 
28 - KDV maliyetlere dahil edilecek mi? Hibe oranı KDV dahil tutar üzerinden mi belirlenecek?
KDV maliyetlere dahil edilecektir. Toplam proje bütçesi KDV’yi içermelidir. Talep edilen hibe miktarı KDV dahil toplam tutar üzerinden yapılmalıdır.
 
29 - Çeşitli kurumlara ödeyemediğim borçlarım var? Bu durum başvuruma engel teşkil eder mi?
Başvuru sahibinin vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına karşı yükümlülerini yerine getirmiş olmalıdır. Yapılandırılmış borcu olan başvuru sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazılar ile başvuru yapabilirler.
 
30 - Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi öncelik alanında belirtilen güneş enerjisi tesislerinin kurulması için gerekli şartlar nelerdir?
Güneş enerjisi için, lisans gerektirmeyen ve üretilen enerjinin öncelik alanlarıyla uyumlu olarak bölge yararına tüketilmesini ve/veya varsa kullanılmayan miktarının ulusal sisteme verilmesini öngören projeler uygun proje olarak değerlendirilecektir.
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS