Trakya Kalkınma Ajansı, 20.01.2016 Çarşamba günü itibarı ile uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 2016 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında;

·         İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı,

·         Sosyoekonomik Kalkınma Mali Destek Programı,

·         Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı  

·         Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programlarını ilan etmiştir.

 

 Program kapsamında toplam 11 milyon TL kaynağın tablodaki gibi kullandırılması planlanmaktadır.

 

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

BÜTÇE

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

 “Üreterek Gelişen Trakya”

4.000.000 TL

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı “Önce İnsan”

2.000.000 TL

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı “Yaşayan ve Yaşatan Trakya”

4.000.000 TL

Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı

1.000.000 TL

TOPLAM

11.000.000 TL

 

 

KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi  18.03.2015  saat 23.00 olarak belirlenmiştir.

Proje dosyasının Ajansa teslim edilmesi için son tarih 25.03.2015 saat 18.00’dir.

Detaylı bilgi: http://www.trakyaka.org.tr

 

 

 

 

GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS