Ahiler Kalkınma Ajansı Kobi Geliştirme Mali Destek Programı

Programın Amacı:
TR71 Bölgesinde faaliyet gösteren Kobilerin üretim/hizmet
kapasitesinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin sağlanması ve ürün
çeşitliliğinin artırılması ile yüksek katma değerli ürün/hizmet elde
edilmesi ve ulusal/bölgesel rekabetçiliğin artırılması yolu ile bölgesel
gelişmeye katkı sağlanması

Programın Toplam Bütçesi:
9.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı:
Asgari: 75.000,00 TL 
Azami: 400.000,00 TL

Proje Süresi:
Asgari: 9 Ay 
Azami: 12 Ay

Son Başvuru Tarihi:
08 Nisan 2016 Saat: 18.00

Detaylı bilgi için:http://ahika.gov.tr/
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS