GAP BÖLGESİ’NDE SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ) ve GAP ORGANİK TARIM DEĞER ZİNCİRİ PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM BÜTÇESİ
GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ)
3.000.000 TL

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı
 2.250.000 TL

TOPLAM
5.250.000 TL


SON BAŞVURU TARİHİ
11 Mayıs 2016 Saat 17:00

Detaylı Bilgi için:http://ika.org.tr
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS