Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik  Mali Destek Programı

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 50.000TL, azami 500.000TL destek sağlanacaktır.İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Program için tahsis edilen toplam kaynak 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 50.000 TL, azami 500.000 TL destek sağlanacaktıBölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 30.000TL, azami 300.000TL destek sağlanacaktır.


Elektronik başvurular KAYS üzerinden ( http://portal.kays.kalkinma.gov.tr ) alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 27 Mayıs 2016 saat 23.59'dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 03 Haziran 2016 saat 17.00'dir


Detaylı Bilgi İçin: http://www.dogaka.gov.tr/

GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS