ODS Danışmanlık, bir yatırım danışmanlık firmasıdır. KOBİ lerin üretimi geliştirmeye yönelik yaptığı yatırımlar, Kamu kurumları ve belediyelerin altyapı yatırımları, kar amacı gütmeyen kurumların ise sosyal amaçlı yatırımlarına destek sağlanması konusunda uzmandır. Bu kurumlar için projeler geliştirmek ve bu projeleri uygulamak konusunda destek vermektedir.

Bugüne kadar yaklaşık 100 Milyon TL'lik yatırımlarda bizzat projelerin hazırlık aşamasından tamamlanmasına ve bölgeye olumlu etkisinin gözlenmesine kadarki süreçlerde danışmanlık desteği sağlamıştır.
Avrupa Birliği'ne ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlara hazırlamış olduğu projelerin % 72' sinden fazlasına HİBE desteği sağlayarak ülkemizdeki başarı oranı en yüksek firmalardan birisi olmanın gururunu taşımaktadır.
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS